Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Krakowie

                                                                                                            Kraków, dnia 14 kwietnia 2014r.

OGŁOSZENIE

o sprzedaży zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków.

Zgodnie z § 35 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761) Prokuratura Okręgowa w Krakowie przeznacza do sprzedaży zużyte mienie ruchome zaklasyfikowane do likwidacji, a określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wykazany sprzęt jest pozbawiony niektórych podzespołów i elementów.

Osoby zainteresowane w/w majątkiem ruchomym proszone są o kontakt do dnia 30 kwietnia 2014 roku, pod nr telefonu 012 619-60-10.

Składniki niezagospodarowane w drodze sprzedaży zostaną unieszkodliwione w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Załącznik nr 1

Lp.

Numer inwentarzowy

Nazwa

Wartość początkowa / księgowa          (1)

Data zakupu

Obecny stan techniczny                (2)

Wartość proponowana                (4)

1

XXII

25

odkurzacz

353,80

29.12.1998

Zły

1,00 zł

2

XI c

240

niszczarka

448,20

18.12.2006

Zły

1,00 zł

3

XI c

271

niszczarka

905,85

2007

Zły

1,00 zł

4

XVI

224

telewizor

596,58

2006

Zły

1,00 zł

5

XII

618

klimatyzator

2 306,41

2005

Zły

1,00 zł

6

XIII

302

wiertarka

157,00

2.07.2007

Zły

1,00 zł

7

XXII

220

odkurzacz

244,00

14.02.2002

Zły

1,00 zł

8

XI c

63

niszczrka

580,84

2.12.1999

Zły

1,00 zł

9

XI c

276

niszczrka

741,15

19.12.2007

Zły

1,00 zł

10

XI a

34

maszyna do pisania

1 573,80

1996

Zły

1,00 zł

11

XI a

1

maszyna do pisania

512,40

1999

Zły

1,00 zł

12

XI a

2

maszyna do pisania

512,40

1999

Zły

1,00 zł

13

XI a

459

maszyna do pisania

1 188,28

2002

Zły

1,00 zł

14

XI a

365

maszyna do pisania

972,34

1997

Zły

1,00 zł

15

XI a

462

maszyna do pisania

1 305,00

2003

Zły

1,00 zł

16

XI c

38

niszczarka

351,36

1998

Zły

1,00 zł

17

XI c

93

niszczarka

726,14

2003

Zły

1,00 zł

18

XI c

138

niszczarka

132,98

2004

Zły

1,00 zł

19

XI c

248

niszczarka

1 130,45

2006

Zły

1,00 zł

20

XI c

267

niszczarka

905,85

2007

Zły

1,00 zł

21

XI c

278

niszczarka

741,15

2007

Zły

1,00 zł

22

XII

620

klimatyzator

2 306,41

2005

Zły

1,00 zł

23

XVI

6

radiomagnetofon

255,00

1993

Zły

1,00 zł

24

XXII

1

odkurzacz

185,00

1992

Zły

1,00 zł

25

XXII

229

odkurzacz

441,75

2003

Zły

1,00 zł

26

XVI

234

telewizor

596,58

2006

Zły

1,00 zł

27

8

95

kserokopiarka Sharp AR 206

12 175,60

2003

Zły

1,00 zł

28

8

99

kserokopiarka RICOH

3 894,24

2004

Zły

1,00 zł

29

8

92

kserokopiarka Sharp AR 206

11 211,80

2003

Zły

1,00 zł

30

8

86

niszczarka  KOBRA 385 C4

3 679,68

2002

Zły

1,00 zł

31

XI c

51

niszczarka 

645,38

1999

Zły

1,00 zł

32

XI c

141

niszczarka  S-100 s

727,79

2004

Zły

1,00 zł

33

XI c

201

niszczarka  S-50

467,44

2005

Zły

1,00 zł

34

XI c

208

niszczarka  S-100

751,46

2005

Zły

1,00 zł

35

XI c

244

niszczarka  C-100

1 130,45

2006

Zły

1,00 zł

36

XI c

273

niszczarka  C-100

905,85

2007

Zły

1,00 zł

37

XII a

929

Fax Canon l-100

1 492,06

13.02.2008

Zły

1,00 zł

38

XIII

315

KARCHER

3 400,00

2010

Zły

1,00 zł

39

XVI

208

dyktafon Sony

1 005,00

28.12.2005

Zły

1,00 zł

40

XVI

209

dyktafon Sony

1 005,00

28.12.2005

Zły

1,00 zł

41

XVI

238

DVDiDIVX

157,38

20.12.2006

Zły

1,00 zł

42

XVI

256

kamera

900,36

2006

Zły

1,00 zł

43

XVI

259

radiomagnetofon

229,00

2007

Zły

1,00 zł

 

Prokurator Okręgowy

Lidia Jaryczkowska

Aktualności