Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dot. Spółki Leopard

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 6 osobom powiązanym ze spółką Leopard.

Grzegorz A., Jacek P. i Bogusław Z. zostali oskarżeni:

1)      o doprowadzenie osób fizycznych i prawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 63 miliony złotych wprowadzając te osoby w błąd co do posiadania odpowiednich środków finansowych na realizację inwestycji przy ul. Wierzbowej w Krakowie, przeznaczenia wpłacanych przez nie pieniędzy na finansowanie tej inwestycji, kondycji finansowej Firmy Inwestycyjnej Leopard S.A. oraz zamiaru i możliwości wywiązania się z przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

2)      o doprowadzenie osób fizycznych i prawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 17 milionów złotych poprzez wprowadzenie ich w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umów pożyczek pieniężnych wpłacanych przez nabywców mieszkań przy ul. Kijowskiej w Krakowie.

3)      Grzegorz A. i Jacek P. zostali oskarżeni o oszustwo na szkodę  osób fizycznych i prawnych, które doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie przekraczającej 28 milionów złotych, wprowadzając je w błąd, co do posiadania odpowiednich środków finansowych na realizację inwestycji przy ul. Twardowskiego w Krakowie, przeznaczenia wpłaconych przez nich pieniędzy na finansowanie tej inwestycji, kondycji finansowej firmy Leopard Sp. z o.o. oraz zamiaru i możliwości wywiązania się z przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych.

Wpłaty, które były dokonywane w okresie od października 2005 roku do 11 grudnia 2008 roku na realizację inwestycji przy ul. Wierzbowej wynosiły ok. 200 tys. zł. do ponad 2 milionów zł, natomiast w okresie od 11.08.2008 do 19.01.2009 r. realizując umowy pożyczki do mieszkań przy ul. Kijowskiej nabywcy wpłacali od ok. 70 tys. zł do ok. 250 tys. zł.

Kwoty od ok. 20 tys. zł do ponad 1 miliona były wpłacane na mieszkania lub lokale przy ul. Twardowskiego w Krakowie w okresie od sierpnia 2006 r. do listopada 2008 roku.

Łączna liczba osób pokrzywdzonych (fizycznych i prawnych) – wynosi około 500 osób, a wartość szkody im wyrządzonej wynosi ok. 100 milionów zł.

4)      Grzegorz A., Jacek P. i Bogusław Z. oskarżeni zostali o działanie na szkodę spółki Leopard S.A. poprzez emisję obligacji z zawyżonym oprocentowaniem co spowodowało, że spółka poniosła stratę w wysokości ponad 18,5 miliona złotych, co stanowi szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. (dotyczy to emisji obligacji z terminem wykupu każdej serii po upływie 24 miesięcy od daty emisji z określonym ponad rynkowym i nieuzasadnionym ekonomicznie poziomem kosztów pozyskania kapitału w postaci rażąco wygórowanego oprocentowania w wysokości 25 % w skali roku).

5)      Wymienieni oskarżeni zostali również o działanie na szkodę spółki poprzez zawarcie niekorzystnej i nieuzasadnionej ekonomicznie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości czym wyrządzili szkodę spółce Leopard S.A. w wysokości ponad 17,5 miliona złotych.

6)      Kolejne 3 zarzuty oskarżenia dotyczą Grzegorza A. i Jacka P.  i działania ich na szkodę spółki Leopard S.A. poprzez nabywanie nieruchomości za zawyżone kwoty. Łączna wartość szkody wyrządzonej tym działaniem – wynosi około 17 milionów zł.

Aktem oskarżenia objęto również 2 członków Zarządu spółki Leopard S.A.:
- Kazimierza D., którego oskarżono o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wykonawców różnych robót budowlanych i wykończeniowych przy w/wym. inwestycjach.
Łączna starta, którą poniosły 4 firmy wynosi ok. 1,2 miliona zł (4 zarzuty w tym zakresie)
- Piotra K – wraz z Grzegorzem A i Jackiem P. o działanie na szkodę spółki Leopard Sp. z o.o. (spółka córka), z której jako pożyczkę, wyprowadzono około 27 milionów zł do spółki Leopard S.A (spółka matka).

Ponadto Jacek P., Kazimierz D., Bogusław Z. i Adam Ł. mają zarzuty niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości przy czym w odniesieniu do Jacka P., Bogusława Z., Kazimierza D. Firmy Inwestycyjnej Leopard S.A., a w odniesieniu do Kazimierza D. i Adama Ł. Spółki Leopard Sp. z o.o.

Żadna z osób oskarżonych nie przyznała się, w toku prowadzonego śledztwa, do popełnienia zarzucanych im czynów.
Grzegorz A. odmówił składania wyjaśnień, pozostałe osoby wyjaśnienia złożyły. Wyjaśnienia te stanowią próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej za popełnione czyny i umniejszenia swojej roli.

Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat10 aw odniesieniu do Adama Ł. do 1 roku..

Grzegorz A., Jacek P. i Bogusław Z. są tymczasowo aresztowani.

Aktualności