Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia p-ko lekarzom z AŚ.

Akt oskarżenia p-ko lekarzom z AŚ.  

W dniu 29 czerwca 2009r. z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, wydziału V śledczego skierowany został do Sadu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział II Karny akt oskarżenia przeciwko:
- Krystynie M. - byłej kierowniczce Ambulatorium Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 - oskarżonej o narażenie w okresie od 13 grudnia 2007r. do 24 grudnia 2007r. obywatela Rumunii Claudiu C. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nie wystąpienie w tym okresie do sądu penitencjarnego z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego przymusowe leczenie (kamienie) tj. o przest. z art. 160§2 kk i 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk
- Piotrowi S. – ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 – oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie w dniu 18 stycznia 2008r. śmierci Claudiu C. poprzez nie podjęcie jego natychmiastowego ratowania w sytuacji stwierdzenia, iż znajduje się on w stanie bezpośredniego zagrożenia życia tj. o przest. z art. 155 kk
- Katarzynie L. – dyrektorce Szpitala i ZOZ-u Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 – oskarżonej o nieumyślne spowodowanie w dniu 18 stycznia 2008r. śmierci Claudiu C. poprzez zaniechanie wydania polecenia podległemu personelowi medycznemu natychmiastowego jego ratowania w sytuacji stwierdzenia, iż znajduje się on w stanie bezpośredniego zagrożenia życia tj. o przest. z art. 155 kk i 231§1 kk w zw. z art. 11§2 kk.
Oskarżeni nie przyznali się do stawianych im zarzutów i złożyli, za wyjątkiem Katarzyny L., wyjaśnienia odmienne od ustaleń przeprowadzonego śledztwa.
Ponadto, w dniu 29 czerwca 2009r. wyłączono do odrębnego postępowania materiały dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w procesie mianowania Krystyny M. kierownikiem Ambulatorium Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7 tj. o przest z art. 231§1 kk oraz w zakresie narażenia w okresie pomiędzy 24 grudnia 2007r. a 3 stycznia 2008r. przez ustaloną osobę Claudiu C. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o przest. z art. 160§2 kk.
prokurator Piotr Kosmaty

Aktualności