Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia w sprawie obozów pracy we Włoszech

Wydział Do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu kolejny akt oskarżenia w sprawie tzw. obozów pracy we Włoszech. Oskarżono 12 osób w tym: 3 osoby, które kierowały zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu czerpania korzyści majątkowych z handlu ludźmi /Łukasz Zapał, Joanna Mroczka i Justyna Z./ też o oszustwa, podrabianie dokumentów ,posiadanie fałszywych banknotów o nominale 50 i 20 EURO, 6 osób, które uczestniczyły w tej grupie. Pozostałe osoby oskarżono o dokonywanie oszustw – wprowadzanie w błąd co do warunków oferowanej pracy i płacy pokrzywdzonych.
Łącznie w prowadzonym śledztwie ustalono ok. 900 osób pokrzywdzonych przestępstwami głównie popełnionymi przez osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą. Przesłuchiwani w charakterze podejrzanych Łukasz Zapał i Joanna Mroczka przyznali się do popełnienia oszustw, podrabiania umów o pracę i posługiwania się nimi. Joanna Mroczka przyznała się też do uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, opisała jej funkcjonowanie i wskazała na decydującą rolę jaką odgrywał w nie Łukasz Zapał. Justyna Z. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, złożyła wyjaśnienia, w których potwierdziła funkcjonowanie firmy przewozowej, której była właścicielką. Spośród oskarżonych, którzy uczestniczyli w tej grupie tylko 1 osoba przyznała się do popełnienia oszustw – znane były tej osobie warunki pracy we Włoszech bądź jej brak. Z osób oskarżonych o oszustwa 1 osoba przyznała się do przedstawionych jej zarzutów i złożyła wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.
W postępowaniu, jakie zostało zakończone, prokuratura oparła się też o materiały przekazane przez stronę włoską.
Oskarżonym, którzy kierowali bądź uczestniczyli w grupie przestępczej grożą kary pozbawienia wolności do lat 15, pozostałym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 8.
Ze śledztwa wyłączone zostały materiały przeciwko 3 osobom zatrzymanym na terenie Włoch. Z ich udziałem zostaną przeprowadzone czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Kontynuowane będą również czynności w kierunku ustalenia pozostałych sprawców – osób współpracujących z grupą przestępczą.

Aktualności