Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Chciał wymusić pozytywną opinię na paczkę żywnościową.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła Jerzego B. o grożenie pozbawieniem życia i spowodowaniem uszkodzenia, ciała lekarzowi Aresztu Śledczego w Krakowie, w celu zmuszenia go do pozytywnego zaopiniowania jego wniosku o przyznanie dodatkowej paczki żywnościowej, podczas i w związku z pełnieniem przez lekarza obowiązków służbowych. Czynu tego dopuścił się mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem.

Józef B. obecnie odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną przez Sąd za kradzież mienia. W czasie odbywania kary konieczne stało się wykonanie zabiegu lekarskiego i jak twierdzi Józef B. lekarze zalecili mu zażywanie witamin. W związku z tym, po powrocie do Aresztu Śledczego, wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Aresztu o wyrażenie zgody na uzyskanie dodatkowej paczki żywnościowej. Zgoda taka wymagała opinii lekarza, który po badaniu oskarżonego nie dostrzegł takiej konieczności i odmówił wydania pozytywnej opinii. Wówczas Józef B. zagroził mu, że kiedy wyjdzie i zobaczy lekarza na przejściu dla pieszych to „nie zahamuje tylko doda gazu”. Chciał w ten sposób wymusić wydanie pozytywnej opinii.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Józef B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze w wymiarze 1 miesiąca pozbawienia wolności (taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do Sądu).

Aktualności