Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Do kradzieży używali suczki rasy shitsu.

O popełnienie kilkunastu kradzieży i kradzieży z włamaniem głównie do samochodów, skąd zabrano szereg przedmiotów na szkodę pokrzywdzonych oskarżyła Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Prądniku Białym 3 mężczyzn: Roberta O., Wojciecha W. i Sławomira Cz.

Robert O. i Wojciech W. dokonali 4 kradzieży mienia (portfele skórzane, pieniądze, kurtki, ubrania, dokumenty, laptopy i inne) w dniu 8.12.2011 r. i 24.12.2011 r. w Krakowie.

Nadto Robert O. 15 razy w okresie od 18/19.08.2011 r. do 16.12.2011 r. w Krakowie, Libertowie, Węgrzcach, Zielonkach zabrał szereg różnych rzeczy na szkodę ich właścicieli – w tym samochody marki: Lexus, Toyota, Honda / 2 auta/, Nissan przy czym w 9 przypadkach pomógł mu Wojciech W. dostarczając środek przewozu w postaci samochodu osobowego. W 2 przypadkach pomógł mu Sławomir Cz. Również dostarczając środek przewozu ( zawoził Roberta O. na miejsce zdarzenia).

Aktem oskarżenia objęto również 6 osób, które oskarżono o paserstwo. Osoby te nabyły szereg różnych rzeczy pochodzących z przestępstw i 5 z nich przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów, tylko jeden z nich jako podejrzany wyjaśnił, że miał pytać Roberta O. czy telefon jest „czysty” i miał uzyskać odpowiedź pozytywną.

Wszystkie czyny zostały popełnione w ten sposób, iż w nocy sprawcy udawali się w określony rejon i sprawdzali, które z drzwi prowadzących do domów lub mieszkań są otwarte, a domownicy śpią, bądź przez otwarte bramy wchodzili na posesje i sprawdzali które samochody są otwarte. Z wnętrza domów lub mieszkań sprawcy zabierali przedmioty wartościowe oraz dokumenty znajdujące się np. w torebkach oraz dokumenty i kluczyki samochodów. Następnie dokonywano kradzieży z włamaniem do takich pojazdów przy użyciu uprzednio skradzionych kluczyków.

Celem dokonania kradzieży Robert O. zabierał ze sobą psa rasy shitsu, który miał odciągać uwagę psów pilnujących posesji pokrzywdzonych.

Przesłuchany wielokrotnie w charakterze podejrzanego Robert O. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, iż na kradzieże jeździł samochodem pożyczonym od Wojciecha W. , przedmioty pochodzące z kradzieży sprzedawał na Placu na Rybitwach, na miejsce kradzieży podwoził go Sławomir Cz.

Przesłuchany wielokrotnie w charakterze podejrzanego Wojciech W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i co do zasady korzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień przy czym wyjaśnił jedynie, iż sam kradzieży nie dokonywał, nie interesował się tym co robi Robert O. i jedynie z nim jeździł, za co dostawał wynagrodzenie, w innych zaś przypadkach jedynie pożyczał swój samochód Robertowi O.

Sławomir Cz. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, podał, iż podwoził Roberta O. do Zabierzowa celem dokonania przez niego kradzieży..

Robert O. był dotychczas dziewięciokrotnie karany w tym ośmiokrotnie za przestępstwa przeciwko mieniu.

Wojciech W., był dotychczas sześciokrotnie karany w tym dwukrotnie za przestępstwa przeciwko mieniu.

Sławomir Cz. Był dotychczas trzykrotnie karany w tym za przestępstwo z art.279§1 k.k.

Robert O., Wojciech W. i Sławomir Cz. czyny, które zostały im zarzucone popełnili w warunkach recydywy, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 15. Pozostałym oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności