Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/21/08 WYJAŚNIENIA

Dot. przetargu nieograniczonego na: „dostawę sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych"

III 281/21/08                                                                      Kraków, dnia 12 grudnia 2008r.
WYJAŚNIENIA


Dot. przetargu nieograniczonego na: „dostawę sprzętu komputerowego
dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych"

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na : dostawę sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych o sygn. III 281/21/08, Zamawiający odpowiada na zapytanie, które zostało nadane pocztą elektroniczną w dniu 12.12.2008r. co do wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
„Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi, czy dobrze zinterpretowaliśmy zapisy SIWZ dotyczące oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych do serwerów. Zgodnie z zapisami uważamy iż takie oprogramowanie mam być dołączone do każdego z oferowanych serwerów. Czy nasza interpretacja jest słuszna?
Ze względu na ograniczony czas, ale jednocześnie ze względu na fakt iż jest to sprawa bardzo istotna proszę o bardzo pilne udzielenie odpowiedzi.”
Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie udziela następującej odpowiedzi:

Oprogramowanie do wykonania kopii zapasowych do serwerów ma być dołączone do każdego z oferowanych serwerów.
Prokurator Okręgowy

Artur WRONA

Aktualności