Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Informacja o skierowanym akcie oskarżenia m. in . przeciwko Janowi T.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, wśród których jest Jan T.  Jan T. został oskarżony o działanie wspólnie i w porozumieniu z 2 urzędnikami ZDiK w Krakowie polegające na przekroczeniu uprawnień, niegospodarności, poświadczeniu nieprawdy w dokumentach i wyłudzenie poświadczenia nieprawdy od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Aktem oskarżenia objęto również 2 osoby z firmy budowlanej (prezesa i prokurenta). Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą inwestycji „Remontu i przebudowy Placu Bohaterów Getta w Krakowie”, w okresie od 16.07.2005 r. do 27.12.2005 r. W tym czasie Jan T. jako Dyrektor ZDiK w Krakowie wraz z 2 urzędnikami odpowiedzialnymi za nadzór nad tą budową, w sposób samowolny rozszerzyli zakres inwestycji (o budowę drogi łączącej most na Wiśle z ul. Limanowskiego – o ul. Na Zjeździe).

Droga ta została wykonana na ustne polecenie Jana T. (bez pozwolenia budowlanego, bez dokumentacji techniczno – budowlanej, bez zmiany organizacji ruchu, bez stosownej procedury przetargowej). Aby zalegalizować przedmiotową budowę, już po jej zakończeniu, wdrożono fikcyjną procedurę zamówienia publicznego. W dokumentacji dot. tego zamówienia poświadczono nieprawdę (że inwestycja dopiero ma się rozpocząć po podpisaniu dodatkowej umowy). Przed wytworzeniem tej dokumentacji Jan T. wystąpił pisemnie do Prezesa UZP o wyrażenie zgody na przeprowadzenie takiego postępowania przetargowego wprowadzając go w błąd  co do faktu, iż roboty te nie zostały wykonane podczas, gdy w rzeczywistości faktycznie już wykonano je w części, a w części jeszcze trwały i zbliżały się do końca.

W obowiązującym wówczas stanie prawnym, na zastosowanie trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki, obligatoryjna była zgoda Prezesa UZP. Zgoda taka nie mogła zostać wydana na zadanie (inwestycje), które były już wykonane lub w trakcie realizacji.

Celem zdobycia środków na pokrycie tych robót (dla firmy budowlanej) i celem osiągnięcia przez tą firmę korzyści majątkowej, dokumentacja kosztorysowa związana z właściwym przedsięwzięciem (remont pl. Getta) została zawyżona poprzez podanie większego zakresu robót budowlanych niż faktycznie wykonane oraz o roboty fikcyjne (np. fikcyjne roboty jak:

- pompowanie wody z wykopów w ilościach ponad 3 tys. godzin,

- ułożenie geosiatki w ilości ponad 3 tys. m 2,

- wbudowanie dodatkowej ilości stali (kilku ton),

- wykonania 3 warstw asfaltu,

- i inne

zwiększony zakres robót:

- frezowanie nawierzchni w miejsce mechanicznego zdjęcia starej nawierzchni (dużo tańsza metoda) i inne.

Wartość fikcyjnych i niezasadnie zawyżonych robót wyniosła ponad 650 tys. zł.

W zakresie wytworzenia tej dokumentacji przedstawiono zarzuty prezesowi firmy budowlanej i prokurentowi.

Żadna z osób podejrzanych przesłuchanych w toku prowadzonego śledztwa nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa. Dwaj urzędnicy ZDiK, w wyjaśnieniach podali, że wykonywali polecenia Jana T.

Jan T., prezes firmy i  jej prokurent skorzystali z prawa odmowy składania wyjaśnień. Wszystkim oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Czyny te ujawniono w toku prowadzonego postępowania p-ko Janowi T. o korupcję.

Jest to 11 akt oskarżenia skierowany przez Prokuraturę Okręgową  w Krakowie przeciwko Janowi T.

Wobec Jana T prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Nie stawiał się on na wezwania w celu przesłuchania go w charakterze podejrzanego.

Aktualności