Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Kradli ubrania w Niemczech, sprzedawali m.in.w Krakowie.

W dniu 28 grudnia 2012r. Wydział V Śledczy  skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział III Karny akt oskarżenia przeciwko 11 podejrzanym, a to:

  1.  Piotrowi S. o kierowanie zorganizowaną grupą, przestępczą, kradzieże oraz oszustwa dokonywane na terenie Niemiec i Austrii oraz podrabianie dokumentów, a także posiadanie substancji narkotycznych
  2. Marzenie W. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w dokonywaniu kradzieży i oszustw na terenie Niemiec i Austrii
  3. Sławomirowi S. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w dokonywaniu kradzieży na terenie Niemiec i Austrii
  4. Bogusławie P. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i dokonywanie kradzieży na terenie Niemiec
  5. Edycie D. i Jarosławowi K. Annie K. – dokonywanie oszustw przy użyciu podrobionych dokumentów na terenie Niemiec
  6. Ewie J. i Andrzejowi K. dokonywanie kradzieży na terenie Austrii
  7. Łukaszowi M. podrabianie dokumentów wykorzystywanych następnie przy oszustwach na terenie Niemiec
  8. Marcinowi T. pomoc w podrabianiu dokumentów poprzez dostarczanie niezbędnych środków.

 

         W dniu 16 listopada 2010r. do Prokuratury Okręgowej w Krakowie wpłynęły materiały z Prokuratury w Tybindze. Z dniem 19 listopada 2010r. zostały one zarejestrowane w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej. Następnie wszczęto śledztwo w sprawie założenia i kierowania grupa przestępczą, w której ramach  w okresie co najmniej od stycznia 2009 r. do lutego 2011 r. Piotr S. i Marzena W, w okresie od lipca 2011 r. do lutego 2011 r.  Sławomir M. i Bogusława P.  w Metzingen na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Brnie  i Krakowie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oraz czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, Piotr S. kierował zorganizowaną grupą przestępczą, w której  Marzena W., Sławomir M., Bogusława P. oraz inne  ustalone osoby co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania, brali udział, a która to grupa miała na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, polegających na dokonywaniu zaboru w celu przywłaszczenia markowych ubrań ze sklepów Strellson, Miss Sixty, Joop, Tommy Hilfinger, Giorgio Armani, Lacosta, Hugo Boss mieszczących się w centrum sklepów firmowych Factory Outlet Center w Metzingen oraz w centrum sklepów firmowych Peek&Cloppenburg w Wiedniu i Brnie, a następnie ich przetransportowanie do Polski, gdzie towar ten był zbywany osobom, które złożyły na niego zamówienie, a także w jednym ze sklepów w Krakowie oraz za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro po uprzednim wprowadzeniu w błąd ich nabywców co do legalności ich pochodzenia, a ponadto wyłudzanie zwrotu nienależnego podatku w systemie Tax Refund Cheques z tytułu zakupu towarów w w/w sklepach,  po posłużeniu się podrobionymi paragonami kasowymi firmy Hugo Boss oraz podrobionymi  dokumentami Tax Refund Cheque, przy czym w ramach założonego planu działania, zakładającego podział ról i korzyści uzyskanych z przestępstw:

– Piotr S. kierował działalnością grupy na terenie Polski, pozyskiwał osoby, dokonujące następnie kradzieży markowych ubrań w Niemczech i Austrii, które to ubrania po przetransportowaniu ich do Polski były sprzedawane w prowadzonym przez niego wspólnie z Marzeną W. sklepie w Krakowie, pozyskiwał osoby, które w Metzingen realizowały podrobione dokuemnty tax free, ponosił koszty związane z działalnością grupy, w tym opłaty za telefony, samochody, lokale, dostarczał środki ze sprzedaży odzieży przebywającemu w Niemczech Piotrowi K i pozostałym członkom grupy, kontaktował  poszczególnych członków grupy i organizował ich wyjazdy do Metzingen i do Wiednia

- inna ustalona osoba (Piotr K.), co do której jest prowadzone odrębne postępowanie kierowała działalnością grupy w Metzingen, wyszukiwała osoby, które dokonywały kradzieży ubrań w outletach w Metzingen i wyłudzały towar przy użyciu podrobionych czeków tax free, załatwiała formalności związane z ich pobytem, zapewniała noclegi w pobliskich hotelach i pensjonatach oraz w wynajmowanym mieszkaniu, organizowała transport skradzionego towaru do Polski, a także sama brała udział w kradzieżach „nadzorując” osoby je dokonujące,  a także sprzedawała w ten sposób pozyskany towar za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro, organizowała podrobione pieczęcie celne. Jest on poszukiwany listem gończym- publikacja listu w zakładce poszukiwania

- inna ustalona osoba (Piotr W.) skazana wyrokiem Sądu dokonywała kradzieży odzieży w outletach w Metzingen, usuwała z niej zabezpieczenia,

- Marzena W odbierała i przewoziła do Polski towar skradziony w outletach w Metzingen i Wiedniu oraz pozyskany poprzez wyłudzenie za pomocą podrobionych czeków tax free przekazywała go Piotrowi S., a także towar ten sprzedawała w prowadzonym wspólnie z Piotrem Sz.  sklepie w Krakowie,

- Bogusława P – dokonywała kradzieży ubrań w outletach w Metzingen,

- inna ustalona osoba co do której jest prowadzone odrębne postępowanie (Piotr M.)- dokonywała kradzieży ubrań w Metzingen, Wiedniu i Brnie, usuwała z niej zabezpieczenia, a także przedkładała fałszywe paragony w Outlet Hugo Boss w Metzingen celem uzyskania czeków Tax Free Refund, ,/wymieniony odbywa obecnie karę w Niemczech za podobny czyn/,

- Sławomir M. – brał udział w kradzieżach odzieży w outletach w Metzingen, Wiedniu i Brnie, pośredniczył pomiędzy członkami grupy dokonującymi kradzieży odzieży, a jej odbiorcami, zapewniał transport osób dokonujących kradzieży do Metzingen , Wiednia i Brna, dzielił uzyskane korzyści dla osób dokonujących kradzieży

- inne ustalone osoby skazane wyrokiem Sądu w Niemczech realizowały podrobione czeki tax free w Metzingen.

 

           Kradzieże odbywały się w ten sposób, iż sprawcy zabierali w sklepie odzież do przymierzalni, a tam wkładali do toreb obklejonych taśmą i wychodzili, ze sklepu, alarm nie działał. Kradzieży podlegała różnorodna odzież, kurtki skórzane, garnitury, T-shirty, spodnie, koszule, płaszcze itp. Po dokonanych kradzieżach dochodziło do usunięcia zabezpieczeń odzieży. Pozostawiane były na odzieży metki z logo firmy.

Odzież ta była przesyłana lub przewożona do Polski. Następnie odzieżą tą był zaopatrywany sklep mieszczący się w Krakowie. Odzież ta była również sprzedawana na portalu Allegro. Łączna wartość skradzionego towaru to co najmniej 550 000 zł.

             Kolejną działalnością, którą zajmowała się grupa przestępcza było wyłudzanie towaru przy pomocy podrobionych dokumentów w systemie Tax Refund .

Polegało to na tym, iż klient robiąc zakupy w sklepie Hugo Boss w Metzingen w informacji przedstawiał uprzednio uzyskany dokument typu tax refund wraz z dołączonym paragonem. Pracownik po sprawdzeniu (dokument ten powinien posiadać pieczęcie służby celnej potwierdzające wywóz towaru do kraju spoza obszaru UE, co było podstawą do zwrotu podatku) przekreślał rubrykę w której znajdowała się wyliczona uprzednio prowizja dla Global Blue, a przy niej wpisywał wyliczoną kwotę odpowiadającą 19 % podatku VAT . W tym przypadku klient nie uzyskiwał zwrotu podatku za pośrednictwem firmy Global Blue Refund. Natomiast robiąc zakupy w sklepie Hugo Boss przy kasie oddawał ten dokument kasjerce co powodowało, że cena  dokonanego zakupu była pomniejszana o wartość wyliczonego, a podlegającego zwrotowi podatku VAT, wpisanego na dokumencie tax refund. W ten sposób dysponując czekiem ze zwrotem o dużej wartości, klient mógł zrobić zakupy za kilkadziesiąt lub kilkaset euro płacąc przy kasie niewielką część tej sumy gotówką używając przy rozliczeniu dokumentów tax refund. W takiej sytuacji firma Hugo Boss sama już w dalszym etapie załatwiała formalności związane z podatkiem VAT. W przeciwieństwie do treści wytycznych firmy Global Blue Deutschaland Gmbh  pracownicy informacji sklepu Hugo Boss nie żądali by klient przy wydawaniu mu dokumentów tax refund okazywał swój dokument tożsamości i by te dane były wpisywane do czeków Global Refund.

Klient w pewnym sensie otrzymywał więc dokument In blanco, który sam wypełniał. Klient sam wpisywał więc swoje dane osobowe do tego czeku.

W związku z powyższym taka procedura stosowna przez firmę Hugo Boss (brak weryfikacji danych osobowych od klientów pozyskujących czeki) dawała wszelką możliwość wpisania dowolnego nazwiska i adresu oraz pozyskania dużej ilości takich czeków. Wykorzystali to oskarżeni obijając dokumenty tax free podrobionymi pieczęciami polskich urzędów celnych i wpisując fałszywe dane osobowe. Łącznie doprowadziło to do wyłudzenia z outletu Hugo Boss w Metzingen towaru na kwotę co najmniej 656 653,09  zł. Prowadzone postępowanie  wspólnie z prokuraturą w Tybindze nie tylko ujawniło przestępczą działalność w tym zakresie ale również doprowadziło do zmiany procedury w realizacji czeków.

Pięcioro z oskarżonych poddało się dobrowolnie karze na kary pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okresy  od 2 lat do 9 lat, kary grzywny.

Oskarżeni Ewa J., Andrzej K., Edyta D., Jarosław K., Anna K., nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia pozostające w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Do zarzutów przyznał się Sławomir M.

Tym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do 10 lat.

Aktualności