Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Naklejała nieautentyczne znaczki pocztowe.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko Monice D. skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza, Wydział II Karny Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze. Wymieniona w okresie od 26 do 28.09.2012 r. w Krakowie, będąc zatrudniona w jednym z urzędów pocztowych, puściła w obieg nieautentyczne urzędowe znaki wartościowe poprzez naklejenie na przyjętych do wysyłki przesyłkach podrobione znaki pocztowe o nominale 2 zł, w nieustalonej ilości, które zostały wysłane. Usiłowała również puścić w obieg nieautentyczne znaczki wartościowe poprzez naklejenie, na 4 przyjętych do wysyłki przesyłkach, podrobionych znaczków pocztowych ( 3 szt. o nominałach 5 zł, 2 szt. o nominale 2 zł, 3 szt. o nominale 4,14 zł i 1 szt. o nominale 3,75) lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na ujawnienie tego faktu przez Naczelnika Urzędu Pocztowego i zatrzymanie przesyłek przed wysyłką.

W dniu 19.09.2012 r. jeden z klientów pozostawił kopertę zawierającą znaczki pocztowe. Przechowywała ją Monika D. celem zwrócenia właścicielowi. Przez kilka dni nikt po odbiór znaczków nie zgłosił się, a w kasie był niedobór znaczków pocztowych. Monika D. postanowiła skorzystać ze znaczków, które znalazła. Wtedy ujawniła, że są one nieautentyczne. Pomimo tego faktu postanowiła użyć ich i nakleić na przyjęte do wysyłki przesyłki.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Monika D. przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia, w których podała, że bardzo żałuje tego co się stało, że wywołała szkodę i wstyd jej z tego powodu. Nie była dotychczas karana. Wobec w/wym, wyjaśnień i okoliczności czynu, faktu, że czyn zarzucany Monice D. zagrożony  jest karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a stopień społecznej szkodliwości czynu i stopień winy sprawcy nie są znaczne – uznano, iż można wystąpić z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania  karnego. Monika D. wyrównała szkody urzędowi, wyraziła skruchę. Wszystkie te okoliczności w pełni uzasadniły przypuszczenie, ze pomimo warunkowego umorzenia postępowania Monika D. będzie przestrzegała porządku prawnego, a okres próby wynoszący 1 rok będzie wystarczający do weryfikacji pozytywnej prognozy kryminologicznej. Prokurator wystąpił o zniszczenie zabezpieczonych nieautentycznych znaczków pocztowych.

Aktualności