Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Opinia biegłych i decyzja prokuratury.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania przeciwko Dorocie R. i zastosowanie wobec niej środka zabezpieczającego. Dorocie R. w toku prowadzonego postępowania przedstawiono zarzut , że w dniu 14.11.2012 r. w Krakowie, wbrew woli osób powołanych do opieki nad małoletnim synem, uprowadziła małoletniego poniżej lat 15, w ten sposób, że zaprowadziła go do zajmowanego przez nią mieszkania w Krakowie i tam przetrzymywała go wbrew jego woli, pozbawiając w ten sposób wolności.

Z opinii biegłych lekarzy wynika, że w czasie popełnienia zarzucanego jej czynu miała ona zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Biegli stwierdzili również, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nią czynów zabronionych – dlatego umieszczenie jej w odpowiednim zakładzie jest niezbędne, by zapobiec ponownemu popełnieniu przez nią takiego czynu.

Aktualności