Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Posiadał bezprawnie pozyskane trofea zwierząt i wnyki.

Prokuratura Rejonowa Kraków –Śródmieście Wschód – oskarżyła Zbigniewa S. o naruszenie przepisów Prawa Łowieckiego.

Wymieniony od nieustalonej daty – przed dniem 19.07.2011 roku w miejscowości pod Krakowem posiadał bezprawnie pozyskane trofea zwierząt łownych w postaci 2 skór borsuka i skórę lisa. Nadto posiadał przed dniem 14.04.2012 roku narzędzia kłusownicze – 47 wnyków i 2 zwojów stalowej linki.

Biegły z zakresu gospodarki łowieckiej i myślistwa uznał, że wymienione skóry pochodziły ze zwierząt uśmierconych w sposób inny niż przy użyciu broni myśliwskiej i nie zostały pozyskane w ramach legalnego polowania zgodnie z zatwierdzonym planem łowieckim. Zarówno borsuki jak i lisy pozostają pod ochroną praw łowieckiego, nie wolno ani ich pozyskiwać ani posiadać tuszy lub trofeów jeśli nie zostały legalnie pozyskane. Zabezpieczone wnyki i metalowe zwoje są klasycznym przykładem wnyków służących do chwytania przechodzącego zwierzęcia w zaciskającej się pętli, zatem służyły do kłusownictwa. Na całym obszarze Polski nie wolno wnyków używać, nie wolno ich również wytwarzać, posiadać lub przechowywać. Wnyki są typowymi narzędziami kłusowniczymi.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Zbigniew S. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Był już karany przez Sąd (za przestępstwo z art. 178a§1 kk, 270§1 kk i 286§1 kk).

Obecnie grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Aktualności