Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

VII 2811/02/12 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

„dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego”

VII 2811/02/12                                                                       Kraków, dnia 23 kwietnia 2012rZawiadomienie
o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie zapytania o cenęW związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania o cenę na „dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego” złożono dwie oferty w tym jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2. W związku
z powyższym działając na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, pozycja 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.


Prokurator Okręgowy

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności