Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

VII 2811/10/10 odpowiedź na zapytanie/modyfikacja SIWZ

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie”

VII 2811/10/10                                                                 Kraków, dnia 21 grudnia 2010r.

Odpowiedzi na zapytania
i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaW nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Krakowie” Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania.

W związku z powyższym wyjaśniam:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie w całości punktu 3 w Rozdziale II? Omawiany punkt dotyczy doręczania korespondencji do siedzib Zamawiającego określonych w załączniku nr 6, co nie stanowi przedmiotu zamówienia .
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w całości punktu 3 w Rozdziale II.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści punktu 8 Załącznika nr 1 do SIWZ z:
„8. Termin płatności wynosi do 21 dni od otrzymania faktury.”
Na
„8. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu punktu 8 załącznika nr 1 do SIWZ na:
„8. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.”

W tej sytuacji stosowne zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przybierają powyższe zapisy, które znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Rozdziale II punkt 3 SIWZ i należy je uwzględnić.


PROKURATOR OKRĘGOWY

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności