Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Wykorzystał cudzy utwór

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód skierowała do Sądu akt oskarżenia Przeciwko Grzegorzowi O. zarzucając mu, iż przywłaszczył sobie autorstwo cudzego utworu opublikowanego w 1996 roku w Zeszytach naukowych Politechniki Śląskiej ( art. 115 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

W trakcie rozstrzygania konkursu organizowanego przez Małopolskie Centrum Praworządności z siedzibą w Krakowie eksperci badający zgłoszone projekty stwierdzili, iż projekty kilku firm są sporządzone w oparciu o wyniki badań opublikowanych w 1996 roku w Zeszytach naukowych Politechniki Śląskiej.

Ze zgłoszonych projektów wynikało, iż wyłącznym właścicielem praw autorskich, wyników badań, jest Centrum Badawczo – Integracyjne sp. z o.o., która jak się okazało zleciła wykonanie tych badań Grzegorzowi O. który z kolei powielił je z publikacji zawartej w Zeszytach naukowych Politechniki Śląskiej. Tym samym przywłaszczył sobie autorstwo cudzego utworu.

Grzegorz O. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator przychylając się do tego wniosku na zasadzie art. 335§1kpk, wniósł o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenia oskarżonemu kary grzywny.

 

Aktualności